Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

MODE S.A. - Zawiadomienie o połączeniu Spółki Setanta S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Spartan ...

MODE S.A. - Zawiadomienie o połączeniu Spółki Setanta S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka przejmowana) (1/2015)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
MODE S.A.
Temat
Zawiadomienie o połączeniu Spółki Setanta S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka przejmowana)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd spółki MODE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Zarządu spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie , że w dniu 31 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako właściwy dla Spółki Przejmującej, dokonał wpisu połączenia Spółki ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka Przejmowana?).
Załączniki
Plik Opis
20150108_Mode zawiadomienie o połączeniu spółek.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MODE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MODE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-534 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starowiejska 67
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-10-29-651
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Mikołąj Bator Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf