Trwa ładowanie...
d2ao397

MOJ S.A. - Korekta dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOJ S...

MOJ S.A. - Korekta dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOJ S.A. . (29/2013)

Share
d2ao397
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-19
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Korekta dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOJ S.A. .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. zawiadamia , że dzień rejestracji uczestnictwa - record date- w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOJ S.A. zwołanym na dzień10 września 2013 r. ( Raport bieżący nr 27/2009) przypada na dzień 25 sierpnia 2013 r.( tj. szesnaście dni przed datą NWZ ). Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33 , poz.259) wraz ze zmianami z 6 sierpnia 2009r ( Dz.U. z 2009 r. nr 131 poz.1080).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | TOKARSKA | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (32) 604 09 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342139773 | | 27354901 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu
2013-08-19 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

Podziel się opinią

Share
d2ao397
d2ao397