Trwa ładowanie...
dpg1tr4
dpg1tr4
espi

MOLMEDICA - Istotna informacja dotycząca Emitenta (2/2015) - EBI

MOLMEDICA - Istotna informacja dotycząca Emitenta (2/2015)
Share
dpg1tr4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Istotna informacja dotycząca Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Molmedica S.A. (dalej: ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 9.01.2015 r. roku podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje w Sądzie Rejonowym Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych (dalej: ?Sąd?) o ponownym złożeniu przez wierzyciela spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta. Na dzień dzisiejszy wniosek pozostaje bez rozpatrzenia (brak sygn. akt). Przedmiotowe roszczenie wierzyciela dotyczy 550 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę zależną tj. Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu. Na dzień publikacji niniejszego raportu obligatariusz posiada nieuregulowaną należność w kwocie 493.976,28 zł., co stanowi 0,8% kapitałów własnych Emitenta (stan na 30.09.2014 r). W dniu 21.01.2015 r. powołany został nowy Zarząd spółki zależnej, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji
przedsiębiorstw. Nowy Zarząd spółki zależnej zobowiązał się tym samym do podjęcia działań zmierzających do pełnego skomercjalizowania obiektu handlowego w Rudzie Śląskiej, które mają pozwolić na sprzedaż obiektu i spłatę zobowiązań wobec obligatariuszy. Spółka zależna deklaruje chęć dalszej współpracy z obligatariuszami w zakresie restrukturyzacji swojego zadłużenia. Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kazimierz Frątczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpg1tr4

Podziel się opinią

Share
dpg1tr4
dpg1tr4