Trwa ładowanie...
d282abo
d282abo
espi

MONNARI TRADE S.A. - Korekta zawiadomienia o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosó...

MONNARI TRADE S.A. - Korekta zawiadomienia o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza (29/2010)
Share
d282abo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta zawiadomienia o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w komunikacie nr 29 przesłanym w dniu 28 grudnia 2010 roku zostały omyłkowo podane wartości procentowe udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów spółki FAIR sp. z o.o. Poniżej opublikowana treść raportu w dniu 28.12.2010 r. oraz prawidłowa treść raportu, natomiast w załączniku poprawne treści zawiadomień.Treść raportu opublikowanego w dniu 28.12.2010 r.:"Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2010 r. od spółki FAIR Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki MONNARI TRADE S.A. w związku z nabyciem w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 2.233.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A. (pokrycie przez udziałowca podniesionego kapitału spółki FAIR Sp. z o.o.).Przed dokonaniem ww. transakcji spółka FAIR Sp. z o.o. nie
posiadała akcji MONNARI TRADE S.A. Po dokonaniu ww. transakcji spółka FAIR Sp. z o.o. posiada 2.233.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi łącznie 16,69% w kapitale zakładowym i daje 21,42% w ogólnej liczbie głosów. W okresie najbliższych 12 miesięcy spółka FAIR Sp. z o.o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A."Prawidłowa treść raportu:"Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2010 r. od spółki FAIR Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki MONNARI TRADE S.A. w związku z nabyciem w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 2.233.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A. (pokrycie przez udziałowca podniesionego kapitału spółki FAIR Sp. z o.o.).Przed dokonaniem ww. transakcji spółka FAIR Sp. z o.o. nie posiadała akcji MONNARI
TRADE S.A.Po dokonaniu ww. transakcji spółka FAIR Sp. z o.o. posiada 2.233.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi łącznie 12,06 % w kapitale zakładowym i daje 17,19 % w ogólnej liczbie głosów.W okresie najbliższych 12 miesięcy spółka FAIR Sp. z o.o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A.Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 grudnia 2010 roku od osoby mającej dostęp do informacji poufnych?Pana Mirosława Misztala?Prezesa MONNARI TRADE S.A., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji nabycia akcji Emitenta przez spółkę FAIR Sp. z o.o. będącą osobą blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie.Z przekazanej informacji wynika, że spółka FAIR Sp. z o.o. w dniu 23 grudnia 2010 r. nabyła 2.233.000 akcji Emitenta, po cenie 3,85 zł za jedną akcję, w wyniku wniesienia jako wkładu
niepieniężnego ww. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A II MONNARI TRADE S.A. (pokrycie przez udziałowca podniesionego kapitału spółki FAIR Sp. z o.o.)." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | informacja art.160 FAIR.pdf | | | | | | | | | | |
| | sprostowanie zawiadomienia FAIR.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d282abo

Podziel się opinią

Share
d282abo
d282abo