Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych (9/2013)

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych (9/2013)
Share
d2u39gi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja spółek zależnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, iż w dniu 19 marca 2013 roku otrzymał informację, że: 1. W dniu 12 marca 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE QUALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce MONNARI TRADE QUALITY Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy Spółki MONNARI TRADE QUALITY Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. 2. W dniu 13 marca 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą COMMON SUPPLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. "MONNARI TRADE" S.A. posiada 50 udziałów w Spółce COMMON SUPPLY Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy Spółki COMMON SUPPLY Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i składa się z 50 udziałów o
wartości nominalnej 100,00 zł każdy. "MONNARI TRADE" S.A. nabyła powyższe udziały za środki własne. Podstawowym przedmiotem działalności powyżej opisanych spółek zależnych jest sprzedaż odzieży, w tym zakresie podmioty te będą wspomagać Spółkę Dominującą ? "MONNARI TRADE" S.A. Utworzenie wyżej wymienionych spółek ma na celu wydzielenie ze Spółki dominującej obszarów, które należy zreorganizować tak, aby odpowiadały aktualnym wymaganiom rynkowym, co ma prowadzić do podniesienia efektywności działania. "MONNARI TRADE" S.A. traktuje nowoutworzone spółki, jako inwestycję długoterminową. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi