Trwa ładowanie...
d1l8m3c

MOSTALEXP - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (5/2012)

MOSTALEXP - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (5/2012)

Share
d1l8m3c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. podaje terminarz przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2012: "rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne (QSr): - I kwartał 2012 r. - 15.05.2012 r. - III kwartał 2012 r. - 15.11.2012 r. "rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny (PSr) - 31.08.2012 r. raport roczny R-2011 - 16.03.2012 r. skonsolidowany raport roczny RS-2011 - 16.03.2012 r. Jednocześnie, zgodnie z zasadami: -§ 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DZ.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259), "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, iż rezygnuje z publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 roku, -§ 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DZ.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259), "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, iż nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego za 2011 rok. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-691 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obrzeżna 5
(ulica) (numer)
(22) 329 13 89 (22) 329 13 00
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-01-30 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

Podziel się opinią

Share
d1l8m3c
d1l8m3c