Trwa ładowanie...
d1xty1r

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (1/2013)

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (1/2013)

Share
d1xty1r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka została powiadomiona przez spółkę Calatrava Capital S.A., że w wyniku zawarcia w dniu 28 grudnia 2012 roku transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., spółka Calatrava Capital S.A. zbyła łącznie 600.956 akcji Emitenta. Średnia cena sprzedaży wyniosła 0,34 PLN. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka Calatrava Capital S.A. posiadała 46.950.605 akcji Emitenta, co stanowiło 51,39 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 50,42 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka Calatrava Capital S.A. posiada 46.349.649 akcji Emitenta, które stanowią 50,73 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 49,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xty1r

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2013-01-08 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xty1r

Podziel się opinią

Share
d1xty1r
d1xty1r