Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (11/2013)

MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (11/2013)
Share
d3p3vsv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lutego 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 23 stycznia 2013 od spółki Calatrava Capital S.A., iż w wyniku zawarcia w dniu 16 stycznia 2013 roku umowy cywilnoprawnej spółka Calatrava Capital S.A. zbyła łącznie 3.700.000 akcji Emitenta Emisji V, które nie są wprowadzone do obrotu publicznego. Średnia cena sprzedaży wyniosła 0,50 PLN. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka Calatrava Capital S.A. posiadała 44.559.649 akcji Emitenta, co stanowiło 48,77 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 47,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka Calatrava Capital S.A. posiada 40.859.649 akcji Emitenta, które stanowią 44,72 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 43,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d3p3vsv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2013-02-14 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv