Trwa ładowanie...
d18pga6

MOSTALPLC - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)

MOSTALPLC - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)

Share
d18pga6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: Raporty kwartalne (SA-Q): I kwartał 2013 r. - 15.05.2013 r. III kwartał 2013 r. - 14.11.2013 r. Raport półroczny za I półrocze 2013 roku (SA-P) - 02.09.2013 r. Raport roczny za 2012 rok (SA-R) - 21.03.2013 r. Jednocześnie Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 w.wym. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. oraz za II kwartał 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

| | | MOSTOSTAL PŁOCK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALPLC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-400 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Targowa | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367-11-11 | | 024 367-12-50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ania@mostostal-plock.com.pl | | mostostal-plock.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774-000-62-10 | | 610040361 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2013-01-08 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

Podziel się opinią

Share
d18pga6
d18pga6