Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

MOSTALWAR - Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta (11/2012)

MOSTALWAR - Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta (11/2012)
Share
d390w11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A., po otrzymaniu Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o rezygnacji osoby zarządzającej, po rozpoznaniu wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku przekazania informacji innym podmiotom wymienionym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie oraz do publicznej wiadomości, informuje że z dniem 27 stycznia 2012 roku Prezes Zarządu p. Jarosław Popiołek z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rezygnacja p. Jarosława Popiołka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki nastąpi z dniem wcześniejszym spośród: - dnia 31 maja 2012 r., lub - dnia poprzedzającego dzień powołania nowego Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
d390w11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Włodzimierz Woźniakowski Członek Zarządu
2012-03-23 Marcin Kondraszuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11