Trwa ładowanie...
d205ijs

MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2/2012)

MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2/2012)

Share
d205ijs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 03 stycznia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o nabyciu 2.500.000 akcji Emitenta w wyniku zleceń zrealizowanych w dniu 28 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Jędrzejewski obecnie posiada 20.737.571 akcji Emitenta, a łącznie z podmiotem powiązanym 21.015.241akcji Emitenta, co stanowi 14,09% w kapitale zakładowym oraz 14,09 % w liczbie głosów na WZA Emitenta. Przed zmianą, o której mowa w zdaniu poprzednim Pan Krzysztof Jędrzejewski posiadał 18.237.571 akcji Emitenta, a wraz z podmiotem powiązanym 18.515.241 akcji Emitenta, co stanowiło 12,42 % w kapitale zakładowym oraz 12,42 % w liczbie głosów na WZA Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego jego dalsze zamiary co do zwiększania zaangażowania w Mostostal Zabrze-Holding S.A. zależne będą od ceny akcji, wyników spółki oraz sytuacji makroekonomicznej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

| | | MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Aleksander Balcer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

Podziel się opinią

Share
d205ijs
d205ijs