Trwa ładowanie...
d4eddwv

MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (2/2012)

MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (2/2012)

Share
d4eddwv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOTOR TRADE COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Motor Trade Company S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 30.01.2012r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Pana Andrzeja Magaczewskiego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym to Pan Andrzej Magaczewski informuje, iż w wyniku transakcji zbycia akcji Motor Trade Company S.A. na rynku NewConnect w dniu: 1/ W dniu 14.11.2011 r. Andrzej Magaczewski zbył 20.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,25 zł za akcje Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano zbycia 20.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. Przed w/w transakcjami Pan Andrzej Magaczewski posiadał łącznie 20.000 akcji co stanowiło 0,16 % kapitału akcyjnego spółki, z których przysługiwało mu prawo 20.000 głosów, co stanowiło 0,11 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. W wyniku w/w transakcji na akcjach spółki Motor Trade Company S.A. na rynku NewConnect Pan Andrzej Magaczewski
nie posiada akcji Motor Trade Company S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eddwv

| | | MOTOR TRADE COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOTOR TRADE COMPANY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kujawska | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 338 73 80 | | +48 (32) 338 73 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mtcsa@mtcsa.pl | | mtcsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6312621991 | | 241767545 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Adam Magaczewski Prezes Zarządu Adam Magaczewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eddwv

Podziel się opinią

Share
d4eddwv
d4eddwv