Trwa ładowanie...
d162hm3

MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (3/2012)

MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (3/2012)

Share
d162hm3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOTOR TRADE COMPANY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Motor Trade Company S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 30.01.2012r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Pana Jerzego Pryszcz Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym to Pan Jerzy Pryszcz informuje, iż w wyniku transakcji nabycia i zbycia akcji Motor Trade Company S.A. na rynku NewConnect w dniu: 1/ W dniu 13.09.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 400 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,89 zł za akcje; 2/W dniu 14.09.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 100 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,90 zł za akcje; 3/W dniu 19.09.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 100 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,62 zł za akcje; 4/W dniu 23.09.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 100 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,50 zł za akcje; 5/W dniu 07.10.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 8 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,37 zł za akcje; 6/W dniu 11.10.2011
r. Jerzy Pryszcz nabył 1.292 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,35 zł za akcje; 7/W dniu 20.12.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 7.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,20 zł za akcje; 8/W dniu 21.12.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 8.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,20 zł za akcje; 9/W dniu 22.12.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 27.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,20 zł za akcje; 10/W dniu 27.12.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 13.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,22 zł za akcje; 11/W dniu 28.12.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 7.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,22 zł za akcje; 12/W dniu 29.12.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 5.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,22 zł za akcje; 13/W dniu 30.12.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 18.200 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. po średniej cenie 0,27 zł za akcje; Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano
zbycia 42.000 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. i nabycia 45.200 sztuk akcji Motor Trade Company S.A. Przed w/w transakcjami Pan Jerzy Pryszcz posiadał łącznie 70.000 akcji co stanowiło 0,55% kapitału akcyjnego spółki, z których przysługiwało mu prawo 70.000 głosów, co stanowiło 0,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. W wyniku w/w transakcji na akcjach spółki Motor Trade Company S.A. na rynku NewConnect pan Jerzy Pryszcz posiada łącznie 73.200 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji Motor Trade Company S.A. co stanowi 0,57% kapitału akcyjnego spółki i z których przysługuje mu prawo 73.200 głosów, co stanowi 0,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

| | | MOTOR TRADE COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOTOR TRADE COMPANY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kujawska | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 338 73 80 | | +48 (32) 338 73 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mtcsa@mtcsa.pl | | mtcsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6312621991 | | 241767545 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Adam Magaczewski Prezes Zarządu Adam Magaczewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

Podziel się opinią

Share
d162hm3
d162hm3