Trwa ładowanie...
d317rkr

MOTORICUS - Raport roczny, jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2014 Motoricus S.A. (7/2015) - EBI

MOTORICUS - Raport roczny, jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2014 Motoricus S.A. (7/2015)

Share
d317rkr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport roczny, jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2014 Motoricus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Motoricus S.A ("Spółka") przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, dotyczące rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014, obejmującego okres od 01.04.2014 do 31.03.2015: 1. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe spółki Motoricus S.A., 2. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Motoricus S.A. wraz z pismem i oświadczeniami Zarządu, 3. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Motoricus S.A., 4. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. wraz z pismem i oświadczeniami Zarządu. Zarząd Motoricus S.A. informuje jednocześnie, iż wraz z powyższymi dokumentami nie publikuje opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdanie finansowego spółki Motoricus S.A. oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego. Przedmiotowe dokumenty wpłyną do Zarządu Spółki w najbliższym czasie i zostaną niezwłocznie opublikowane
jako uzupełnienie niniejszego raportu. Nieprzekazanie przedmiotowych dokumentów w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych do Spółki i zgodnie z otrzymaną informacją jest wynikiem technicznych przeszkód po stronie audytora. Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | JednostkoweSprawozdanieFinansoweMotoricusSA_2014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Jednostkowe_SprawozdanieZarzaduMotoricusSA2014-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | PismoBieglegoRewidentaMotoricusSA-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweMotoricusSA_2014-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane_SprawozdanieZarzaduMotoricusSA2014-2.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Witold Gazda Prezes Zarządu
Katarzyna Górska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

Podziel się opinią

Share
d317rkr
d317rkr