Trwa ładowanie...
d1is4bf
08-03-2017 15:55

MR za łączeniem funduszy strukturalnych w celu zwiększenia poziomu inwestycji

Trwały wzrost poziomu inwestycji to jeden z celów realizowanej w Polsce Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy go osiągnąć dzięki mobilizacji różnych źródeł finansowania" - powiedział w Brukseli wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

d1is4bf
d1is4bf

Konferencja "Synergia pomiędzy EFIS i EFSI jako szansa na pobudzenie inwestycji", w której uczestniczyli wiceministrowie rozwoju Kwieciński i Witold Słowik w Brukseli dotyczyła możliwości łączenia finansowania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), tj. polityki spójności i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest finansowym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera.

"Trwały wzrost poziomu inwestycji to jeden z celów realizowanej w Polsce Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy go osiągnąć dzięki mobilizacji różnych źródeł finansowania, zarówno wewnętrznych i zewnętrznych" - podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Według wiceministra Słowika MR zależy na elastycznym modelu łączenia różnych źródeł finansowania na poziomie projektów, instrumentów finansowych czy platform inwestycyjnych.

"Aktualne możliwości łączenia funduszy polityki spójności i EFSI są ograniczone. Obecnie obowiązujące przepisy nie sprzyjają takiemu łączeniu - plan przewodniczącego Junckera powstał później niż rozwiązania legislacyjne dla perspektywy budżetowej 2014-2020. W prawie unijnym konieczne są zmiany umożliwiające elastyczne łączenie funduszy z obu źródeł. Okazją do zmiany przepisów jest trwający przegląd Wieloletnich Ram Finansowych" - zauważył Słowik.

d1is4bf

Zdaniem Kwiecińskiego w ramach tych prac należy wprowadzić do odpowiednich przepisów jak najszerszą możliwość łączenia funduszy strukturalnych z EFSI.

"Ważne jest, żebyśmy już w ramach obecnych programów mieli możliwość jak najszerszego przetestowania takich mechanizmów, bo ich znaczenie w przyszłości będzie jeszcze większe" - stwierdził Kwieciński.

Ważne jest jednak, by mechanizmy te nie powodowały przeniesienia środków z kopert narodowych do instrumentów niedających gwarancji wykorzystania środków w danym państwie.

"Takim rozwiązaniom będziemy się sprzeciwiać" - podkreślił Słowik. Polska jest zainteresowana instrumentami finansowymi, do których środki byłyby wnoszone zarówno przez EFSI, jak również pochodziłyby z funduszy strukturalnych (np. gwarancje w ramach EFSI uzupełniające pożyczki w ramach funduszy strukturalnych). Ważnym czynnikiem zwiększającym synergię funduszy strukturalnych z EFSI jest umożliwienie łączenia tych dwóch źródeł finansowania na poziomie indywidualnego projektu.

d1is4bf

Polska jest liderem w wykorzystaniu funduszy UE. Środki wypłacone Polsce w ramach płatności okresowych na koniec 2016 r. to prawie 3 mld euro, najwięcej spośród państw członkowskich. Do 5 marca 2017 r. uruchomiono 2 660 naborów na kwotę 199 mld 800 mln zł. Złożono 45 106 wniosków na sumę 268 mld 700 mln zł, z czego 169 mld 200 mln zł to środki unijne.

Polska efektywnie wykorzystuje środki z tzw. Planu Junckera. Według informacji MR do końca lutego 2017 r. Europejski Bank Inwestycyjny wydał pozytywną decyzję o wsparciu finansowym z EFSI dla 13 polskich projektów, z których 9 zawiera podpisane już umowy. Wartość wszystkich projektów to w sumie ponad 14 mld 970 mln zł, w tym udział EFSI 5 mld 270 mln zł. Daje to Polsce w ramach dużego okna "Infrastruktura i innowacje" czwarte miejsce w UE pod względem wielkości inwestycji zmobilizowanych przez EFSI oraz 5 miejsce pod względem wysokości wsparcia EFSI. Jeśli chodzi o okno "MŚP i spółki średniej kapitalizacji" ze wsparcia skorzystało ok. 4100 przedsiębiorców, a wartość podpisanych umów wyniosła ponad 677 mln zł.

d1is4bf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1is4bf