Trwa ładowanie...
d1joi6b

MS ws. konferencji dot. poszukiwania osób zaginionych (komunikat)

...

d1joi6b
d1joi6b

05.10. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

- Popieram wszystkie inicjatywy, których celem jest wzmocnienie skuteczności zwalczania przestępstw dotyczących bezprawnego pozbawienia wolności drugiej osoby oraz innych rodzajowo zbliżonych czynów, takich jak uprowadzenie i wzięcie zakładnika - powiedział dzisiaj minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji "Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie".

Spotkanie zorganizowali Fundacja "Itaka" Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W wypadku, gdy zaginięcie ma związek z przestępstwem, dokonanym na szkodę zaginionego przez osobę trzecią, w grę może wchodzić szereg czynów, z których istotne znaczenie ma przestępstwo z art. 189 Kodeksu karnego, czyli bezprawne pozbawienie wolności drugiej osoby.

d1joi6b

Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Minister sprawiedliwości przypomniał, że przy poparciu rządu wprowadzony został w par. 3 tego artykułu kwalifikowany typ tego przestępstwa, zgodnie z którym w przypadku, gdy pozbawienie wolności łączyło się ze szczególnym udręczeniem, czyn taki stanowi zbrodnię, a sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Ustawa wprowadzająca tę zmianę weszła w życie 19 kwietnia 2010 r.

- Na uznanie zasługuje zawarcie 13 maja 2011 r. pomiędzy prokuratorem generalnym, komendantem głównym policji oraz szefem ABW porozumienia dotyczącego utworzenia zespołu ds. opracowania metodyki zapobiegania i działania w przypadkach uprowadzeń osób - powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Ze swojej strony - jako minister sprawiedliwości - deklaruję wolę współpracy z zespołem, w szczególności jeżeli dla polepszenia standardów dotyczących poszukiwania osób zaginionych oraz osób porwanych przydatne byłyby zmiany prawa w zakresie należącym do kompetencji ministra sprawiedliwości - dodał.

d1joi6b

Problematyka zaginięć osób może mieć związek z rozwijającym się w ostatnich latach procederem handlu ludźmi, w tym handlu dziećmi. Mając na uwadze poprawę skuteczności działań organów ścigania w zakresie wykrywania i ścigania sprawców tego typu zachowań przestępczych, w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowany został projekt rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o policji wprowadzający m.in. do art. 115 Kodeksu karnego definicje legalne handlu ludźmi (par. 22) oraz niewolnictwa (par. 23).

Ustawa została uchwalona 20 maja 2010 r.

- Niezależnie od zmian prawa, które dookreślają istotę znamienia "handlu ludźmi" na gruncie Kodeksu karnego, bardzo istotne jest wypracowanie efektywnej metodologii współpracy pomiędzy policją a prokuraturą, jak również organizacjami zajmującymi się problematyką osób zaginionych, w szczególności w pierwszych dniach od ujawnienia faktu zaginięcia osoby. Zwłaszcza w tych wypadkach, gdy zachodzą podstawy do przypuszczeń, że zaginięcie jest związane z popełnieniem przestępstwa - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

d1joi6b

- Deklaruję chęć i gotowość współdziałania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w działaniach mających na celu wypracowanie pożądanych standardów postępowania organów państwa w sprawach dotyczących poszukiwania osób zaginionych oraz osób porwanych. W szczególności jeżeli ukształtowaniu takich standardów mogłoby się przysłużyć rozważenie zmian prawa w zakresie należącym do kompetencji ministra sprawiedliwości - dodał.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d1joi6b
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1joi6b