Trwa ładowanie...
d2b08os

MSP: Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym wchodzą w życie od 1 stycznia

Warszawa, 30.12.2016 (ISBnews) - Ustawy, które zostały uchwalone przez Sejm 16 grudnia 2016 r., określają zasady zarządzania mieniem państwowym, w związku z planowaną likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, podał resort. Obie ustawy podpisane już przez Prezydenta Andrzeja Dudę wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.

Share
d2b08os

"Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa stanowi realizację zapowiedzi przedwyborczych. Zapowiedź ta została również potwierdzona w Uchwale nr 90/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa, podjętej przez Radę Ministrów na wniosek ministra skarbu państwa" - powiedział członek Rady Ministrów, zastępujący ministra skarbu Henryk Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Resort przypomina, że ustawy, które zostały uchwalone przez Sejm 16 grudnia 2016 r., określają zasady zarządzania mieniem państwowym, w związku z planowaną likwidacją MSP. Obie ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., uchylając w ten sposób ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

"Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o zarządzeniu mieniem państwowym:
- uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów,
- prezes Rady Ministrów będzie pełnił rolę koordynatora polityki właścicielskiej,
- utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
- Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Po trzech członków Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa mają powoływać i odwoływać: prezes Rady Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki i minister właściwy ds. energii,
- podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa,
- precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego,
- zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej - projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych,
- wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi prezesa rady ministrów" - czytamy dalej.

d2b08os

Ustawa o zarządzeniu mieniem państwowym jest wyrazem realizacji uchwały rady ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie reformy zarządzania mieniem Skarbu Państwa, która upoważniła ministra skarbu do opracowania projektu oraz podjęcia i przeprowadzenia prac nad reformą zarządzania mieniem Skarbu Państwa i ochrony interesów Skarbu Państwa.

"Najważniejsze założenia dotyczące ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym:
- likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa - ustawa zawiera przepisy związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją, a także regulacje dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania,
- zniesienie działu Skarb Państwa oraz konsekwentnie - wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
- przyznanie prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. W rozporządzeniu rada ministrów będzie mogła upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień,
- korekta mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - ustawa zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa,
- zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa" - podano także.

Resort podkreślił jednocześnie, że w świetle przedmiotowych ustaw - Ministerstwo Skarbu Państwa przechodzi w stan likwidacji z dniem 1 stycznia 2017 r.

(ISBnews)

d2b08os

Podziel się opinią

Share
d2b08os
d2b08os