Trwa ładowanie...
d3obupv

MSWiA o migracji zarobkowej w UE (komunikat)

...

d3obupv
d3obupv

06.12. Warszawa - MSWiA informuje:

6 grudnia br. odbyła się konferencja dotycząca migracji zarobkowych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Organizatorem konferencji było MSWiA, które pełni funkcję m.in. Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (jest to instytucja do spraw badania migracji, powołana przez Radę UE w maju 2008 roku).

Do polskiego rynku pracy swobodny dostęp mają obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Systematycznie rośnie liczba zezwoleń na pracę na terenie Polski: w 2006 roku wydano 10,7 tys. zezwoleń na pracę, w 2007 roku 12,1 tys., w 2008 roku 18 tys., a w 2009 roku 29,3 tys. W pierwszej połowie 2010 roku wydano 15,6 tys. zezwoleń na pracę w Polsce. W tym czasie najwięcej pozwoleń na pracę otrzymali cudzoziemcy pochodzący z: Ukrainy (31,7 proc.), Chin (16,9 proc.), Wietnamu (8,2 proc.), Białorusi (5,9 proc.), Turcji (4,8 proc.), Indii (3,4 proc.), Rosji (1,6 proc. i Mołdowy (1,4 proc.). W 2009 roku najwięcej zezwoleń na pracę wydano w: handlu (ponad 20 proc.), w przetwórstwie przemysłowym (blisko 20 proc.), w pośrednictwie finansowym i obsłudze nieruchomości (blisko 15 proc.), w budownictwie (10 proc.), w hotelarstwie i restauracjach (prawie 10 proc.) oraz kilka procent w ochronie zdrowia i opiece społecznej oraz edukacji.

Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki krajowych raportów punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Migracyjnej. Poruszały one kwestie migracji na rynku pracy, imigracji zarobkowej cudzoziemców w polskiej polityce migracyjnej oraz sytuacji polskich migrantów zarobkowych w państwach członkowskich UE.

d3obupv

Większość państw poszukuje pracowników wysoko wykwalifikowanych (o wyższym wykształceniu, wysokich kompetencjach i umiejętnościach) - i to oni stanowią największą liczbę pracowników wśród wszystkich emigrantów. Branże, które zatrudniają największą liczbę pracowników-emigrantów, to: służba zdrowia i rolnictwo. Są pewne kluczowe zawody, w których w większości krajów są braki na rynku pracy. Są to takie branże, jak: budownictwo, inżynieria, służba zdrowia. Na niemieckim rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin matematyki, informatyki, biologii i technologii. Przewiduje się, że w roku 2030 w Niemczech może zabraknąć 5,2 mln pracowników w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach.

Od 2004 roku systematycznie rosła liczba Polaków wyjeżdżających m.in. do krajów UE. W 2004 roku z Polski na pobyt czasowy wyjechało 1 mln osób. Najwięcej rodaków wyjechało w 2007 roku (2 mln 250 osób). Od 2007 roku liczba ta zaczęła stopniowo spadać i w 2009 roku wyniosła mniej niż 2 mln osób.

Polacy najczęściej emigrują do: Wielkiej Brytanii (ok. 500 tys.), Niemiec (ok. 400 tys.), a także krajów skandynawskich (Norwegii i Szwecji). W Niemczech w 2009 roku na 38,4 mln pracowników 1,4 mln to pracownicy pochodzący z krajów Unii Europejskiej, a 1,9 mln to pracownicy spoza UE. Najwięcej Polaków przebywało na terenie Niemiec w 2006 roku (nieco ponad 170 tys.). W 2009 roku na terenie Niemiec pracowało 63,6 proc. sezonowych pracowników oraz 35,0 proc. pracowników kontraktowych (zatrudnionych na umowę o pracę)
. W Wielkiej Brytanii najwięcej obywateli Polski zarejestrowanych było w 2007 roku (około 250 tys.), natomiast w czerwcu 2010 roku było 75 tys. polskich pracowników.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Migracyjnej (z Austrii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Włoch), ośrodków naukowych (Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Spraw Publicznych, Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych), a także resortu pracy i polityki społecznej.

d3obupv

Europejska Sieć Migracyjna została powołana 14 maja 2008 roku przez Rady UE, a przedmiotem jej prac są zagadnienia migracji i azylu. Jej celem jest dostarczanie m.in. władzom i instytucjom państw członkowskich oraz ich obywatelom aktualnych informacji na temat migracji i azylu.

Europejska Sieć Migracyjna składa się z 27 Krajowych Punktów Kontaktowych (po 1 na każde państwo członkowskie UE i Norwegia jako obserwator). Jej pracami kieruje Komisja Europejska.

Każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do wyznaczenia jednej instytucji, która będzie pełniła funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego.

d3obupv

W Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy został utworzony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA pełni funkcję koordynatora. Poza MSWiA, w skład Krajowego Punktu Kontaktowego, wchodzą również eksperci z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.

Krajowe Punkty Kontaktowe na bieżąco kontaktują się z Komisją Europejską. Spotkania robocze odbywają się 7 razy w roku, dodatkowo organizowane są także warsztaty tematyczne i sesje szkoleniowe. Przedstawiciele Krajowych Punktów Kontaktowych wymieniają się między sobą doświadczeniami podczas wspólnych spotkań oraz biorą udział w konferencjach Krajowych Sieci Migracyjnych organizowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d3obupv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3obupv