Trwa ładowanie...
d2tnqx4

Na transport i kształcenie zawodowe stawia Białystok i ościenne gminy

M.in. na ekologiczny transport publiczny i rozwój kształcenia zawodowego, by je dostosować do potrzeb firm stawia Białystok i 9 ościennych gmin, które tworzą stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny. BOF ma z UE na wszystkie cele 76,7 mln euro.

Share
d2tnqx4

To pieniądze w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) "dedykowane" BOF w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

W piątek podsumowano rok 2016 w realizacji ZIT. Rozdysponowano łącznie 169,9 mln zł.

W BOF, które tworzą Białystok oraz gminy Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów, mieszka jedna trzecia mieszkańców województwa podlaskiego.

d2tnqx4

Prezes stowarzyszenia BOF, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przypomniał, że ZIT to nowy mechanizm spójności UE, który daje możliwość współpracy dużym miastom i ościennym samorządom. "Chodzi tutaj o poprawę i rozwój infrastruktury, ale też duży nacisk kładziemy na sprawy społeczne, a szczególnie duży na inwestycje, czyli na tereny inwestycyjne i na szkolnictwo zawodowe" - mówił dziennikarzom prezydent Truskolaski. Dodał, że ważne jest by to szkolnictwo ukierunkować na współpracę z biznesem. "Po to są te pieniądze, po to te pieniądze będą wydawane" - dodał Truskolaski.

Jednym z głównych projektów, który będzie realizowany jest powołanie tzw. Centrum Kompetencji szkolnictwa zawodowego. W jego ramach 3 tys. uczniów szkół zawodowych na terenie obszaru funkcjonalnego będzie objętych doradztwem, tysiąc szkoleniem zawodowym, przewidziano też 600 staży i praktyk u pracodawców. Z UE i budżetu państwa na ten cel będzie przeznaczonych 19 mln zł. Na kształcenie zawodowe młodzieży, którego efektem ma być bardziej konkurencyjna gospodarka w regionie są przeznaczone kolejne 42 mln zł.

Wicemarszałek województwa podlaskiej Maciej Żywno dodał, że pieniądze z ZIT pomagają w integracji miasta z sąsiednimi gminami. Dodał, że chodzi o zintegrowanie "użyteczne, funkcjonalne".

Jednym z większych projektów, który przygotowuje BOF jest projekt z dziedziny gospodarki niskoemisyjnej. W jego ramach ma być m.in. kupionych 12 autobusów komunikacji miejskiej, powstaną 52 km ścieżek rowerowych do ościennych gmin, mają być przebudowane 22 km dróg w gminach na potrzeby komunikacji miejskiej. Projekt obejmuje również wymianę blisko 2,5 tys. sztuk oświetlenia uliczne na energooszczędne, w Łapach powstanie węzeł przesiadkowy. Przewidziano także budowę w gminach ok. 10 tys. miejsc postojowych dla samochodów, które mają zachęcać kierowców do zostawiania tam aut i przesiadania się na komunikację miejską.

d2tnqx4

"W ramach tego samego projektu - do 2023 r. w ponad 1,2 tys. gospodarstw indywidualnych tradycyjne piece będą zastępowane ekologicznymi źródłami ciepła" - poinformowała dyrektor biura BOF Dorota Perło.

Z pieniędzy na ZIT, miasto Białystok chce zdobyć dofinansowanie na uzbrojenie 44 ha terenów dla inwestorów na Krywlanach. W piątek miasto złożyło wniosek w tej sprawie. Ma pochodzić na ten cel ok. 35,5 mln zł. Grunty są objęte podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z tego samego źródła dotację zdobyło w 2016 r. miasto Łapy, które przygotowuje 12 ha dla inwestorów w mieście, Tereny należą do podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która działa w Łapach. W pierwszym kwartale 2017 r. ma być złożony wniosek na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie, a w trakcie oceny jest wniosek związany z poprawą dostępności do terenów pod inwestycje w Supraślu - poinformowano na konferencji prasowej.

Z pieniędzy na ZIT w Białymstoku ma być dofinansowane także m.in. utworzenie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy, które ma być tzw."małym Kopernikiem" na wzór Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wniosek będzie rozpatrywane w trybie pozakonkursowym. Jego wartość to 17,7 mln zł.

d2tnqx4

Na lata 2014-2020 Podlaskie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego ma 5,1 mld zł. Pieniądze na ZIT stanowią ponad 6 proc. wszystkich pieniędzy z RPO.

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansową 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

d2tnqx4

Podziel się opinią

Share
d2tnqx4
d2tnqx4