Trwa ładowanie...
d4hqbkx
espi
22-11-2010 11:51

NANOTEL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów n...

NANOTEL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NANOTEL S.A. (9/2010)

d4hqbkx
d4hqbkx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NANOTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NANOTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd NANOTEL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuję, iż w dniu22 listopada 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Daniela Wojnarowicz, Prezesa Zarządu Emitenta o:?zmianie dotychczas posiadanego przez niego udział ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz?zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę ilości posiadanych akcji Emitenta, Pan Daniel Wojnarowicz posiadał:1) 245.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A Spółki uprawniających do 490.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 20,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 28,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz2) 100.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B Spółki uprawniających do 100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 8,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 5,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.Łącznie ww. akcje stanowiły 28,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 34,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.W dniu 18 listopada 2010 roku Pan Daniel Wojnarowicz dokonał transakcji sprzedaży 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect. W wyniku tej transakcji obecnie posiada 245.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A Spółki, uprawniających do 490.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 28,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.W okresie 12 miesięcy Pan Daniel Wojnarowicz nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hqbkx

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hqbkx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4hqbkx