Trwa ładowanie...
d1hmizr
espi
22-11-2010 12:07

NANOTEL S.A. - Zawiadomienie Członka Zarządu o zbyciu akcji NANOTEL S.A. (11/2010)

NANOTEL S.A. - Zawiadomienie Członka Zarządu o zbyciu akcji NANOTEL S.A. (11/2010)

d1hmizr
d1hmizr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-22
Skrócona nazwa emitenta
NANOTEL S.A.
Temat
Zawiadomienie Członka Zarządu o zbyciu akcji NANOTEL S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd NANOTEL S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Daniela Wojnarowicza, Prezesa Zarządu Emitenta, który poinformował o zbyciu w dniu 18.11.2010 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect, łącznie 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta po średniej cenie wynoszącej 5,00 zł za akcję.Po wystąpieniu powyższego zdarzenia Pan Daniel Wojnarowicz posiada łącznie 245.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A Spółki, uprawniających do 490.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 28,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1hmizr