Trwa ładowanie...
d2hzy3k
espi

NANOTEL - Zakończenie emisji obligacji na okaziciela serii F (8/2015) - EBI

NANOTEL - Zakończenie emisji obligacji na okaziciela serii F (8/2015)
Share
d2hzy3k
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zakończenie emisji obligacji na okaziciela serii F
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 18.03.2015 r. zakończył emisję obligacji na okaziciela serii F Spółki. W wyniku przeprowadzonej emisji inwestorzy objęli 6 000 obligacji serii F o łącznej wartości 6 000 000 zł. Termin wykupu został określony na dzień 18.03.2016 r. Wyemitowane obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Pozyskane z przedmiotowej emisji środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności Emitenta, w tym przede wszystkim na realizację zawartych umów. Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hzy3k

Podziel się opinią

Share
d2hzy3k
d2hzy3k