Trwa ładowanie...
d3xcum2

NBP: Sytuacja eksporterów coraz lepsza, oczekiwane przyspieszenie eksportu

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w grudniu ub.r. wśród 1760 firm. Prognozy eksporterów sugerują przyspieszenie dynamiki eksportu.
Share
d3xcum2

"Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Wskazują na to zarówno kursy opłacalności eksportu rozliczanego w euro i dolarze, jak i bardzo niski udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu oraz odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie. Zjawiskiem sprzyjającym opłacalności eksportu w ostatnich kwartałach była deprecjacja złotego, szczególnie względem dolara. Tym samym bieżące notowania złotego nie stanowią bariery dla rozwoju eksportu" - czytamy w raporcie banku centralnego.

Według NBP, silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja złotego względem dolara stwarza zagrożenie dla opłacalności importu, szczególnie rozliczanego w dolarze. Deklarowany przez przedsiębiorstwa kurs opłacalności importu rozliczanego w dolarze znajduje się na poziomie zbliżonym do kursu rzeczywistego. Ponieważ czynnikiem odpowiedzialnym za osłabienie złotego względem dolara były procesy globalne, skutkujące m.in. silnym umocnieniem dolara względem koszyka walut, niskiej opłacalności polskiego importu rozliczanego w dolarze nie należy postrzegać wyłącznie w kategoriach lokalnych. "Opisywane zjawisko niesie negatywne konsekwencje przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które są importerami netto w przypadku importu rozliczanego w dolarze i w małej mierze korzystają z osłony tzw. hedgingu naturalnego" - dodał bank centralny.

"Można oczekiwać, że w krótkim okresie dalszy wzrost roli eksportu w kształtowaniu przychodów przedsiębiorstw będzie uzależniony od koniunktury w strefie euro, szczególnie w Niemczech; w długim zaś okresie - od kierunku rozwoju geograficznej i produktowej struktury polskiego eksportu" - czytamy dalej.

d3xcum2

Silny wzrost średniego udział importu zaopatrzeniowego w kosztach importerów koresponduje z aprecjacją złotego względem dolara. Tym samym wzrost wartości importu wynikał najprawdopodobniej w głównej mierze nie tyle ze wzrostu wolumenu importu, co z efektu kursowego.

"Prognozy formułowane przez eksporterów pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać przyspieszenia dynamiki podpisywania nowych umów eksportowych oraz dynamiki wartości eksportu, które powinny kształtować się nieznacznie powyżej średnich długookresowych. Można się spodziewać, że kluczową rolę dla przyszłej dynamiki eksportu oraz jej prognoz odgrywać będzie koniunktura w strefie euro oraz - w mniejszym stopniu - rozwój sytuacji gospodarczej w Chinach"- podsumował NBP.

W grudniu 2015 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1760 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego.

(ISBnews)

d3xcum2

Podziel się opinią

Share
d3xcum2
d3xcum2