Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

NEMEX - Rejestracja spółki zależnej (1/2015) - EBI

NEMEX - Rejestracja spółki zależnej (1/2015)
Share
d10qzpi
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja spółki zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że powziął informację o rejestracji spółki Nemex NWK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537774. Kapitał zakładowy spółki Nemex NWK Sp. z o.o. wynosi 5.000 złotych i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym. Emitent jest jedynym udziałowcem wskazanej spółki, posiadającym 100% udziałów uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Milecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi