Trwa ładowanie...
dxs3s9q

NEMEX - Rejestracja spółki zależnej (1/2015) - EBI

NEMEX - Rejestracja spółki zależnej (1/2015)

Share
dxs3s9q
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja spółki zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że powziął informację o rejestracji spółki Nemex NWK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537774. Kapitał zakładowy spółki Nemex NWK Sp. z o.o. wynosi 5.000 złotych i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym. Emitent jest jedynym udziałowcem wskazanej spółki, posiadającym 100% udziałów uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Milecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

Podziel się opinią

Share
dxs3s9q
dxs3s9q