Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

NETMEDIA S.A. - Podpisanie istotnej umowy (13/2011)

NETMEDIA S.A. - Podpisanie istotnej umowy (13/2011)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETMEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r., że w dniu wczorajszym, tj. 18 lipca 2011 r., spółka zależna w 100% od Emitenta ? Netmedia Business Travel sp. z o.o. ? podpisała umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ) w zakresie kompleksowej obsługi podróży pracowników MSZ oraz osób towarzyszących. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy i weszła w życie z dniem jej podpisania. Całkowita wartość przedmiotu Umowy nie przekroczy w całym okresie kwoty 80 mln zł brutto. Wykonawca usługi przedłożył Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% maksymalnej wartości nominalnej Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawą uznania umowy za znacząca jest przekroczenie kwoty 10% kapitałów własnych Emitenta, które w dniu 31.03.2011 r. wynosiły 52 281 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETMEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-625 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Woronicza 15
(ulica) (numer)
022 5673100 022 5673101
(telefon) (fax)
sekretariat@netmedia.com.pl www.netmedia.com.pl
(e-mail) (www)
5262361606 016033317
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9