Trwa ładowanie...
d4m0n94

NEWAG S.A. - Złożenie wniosku (w ocenie Spółki bezzasadnego i w złej wierze) o ogłoszenie upadłoś ...

NEWAG S.A. - Złożenie wniosku (w ocenie Spółki bezzasadnego i w złej wierze) o ogłoszenie upadłości Spółki (55/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NEWAG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku (w ocenie Spółki bezzasadnego i w złej wierze) o ogłoszenie upadłości Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki NEWAG S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o złożeniu przez Leo Production S.A. w Mielcu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku dłużnika. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy, który postanowieniem (nieprawomocnym) przekazał wniosek wedle właściwości do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział V Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. Do dnia dzisiejszego odpis wniosku nie został Spółce doręczony, dlatego Spółka nie jest w stanie podać daty złożenia wniosku. W ocenie Spółki złożony wniosek jest oczywiście bezzasadny i został złożony w złej wierze, wyłącznie dla szykany. Z wiedzy posiadanej przez spółkę wynika, że Leo Production S.A. w Mielcu jest powiązana z byłym dostawcą Spółki, z którym Spółka rozwiązała umowę z powodu nienależytego wykonania zobowiązań umownych. Wedle wiedzy Spółki, Spółka nie posiada i nigdy nie posiadała jakichkolwiek zobowiązań
cywilnoprawnych wobec Leo Production S.A. w Mielcu. Poza tym, Spółka jest w pełni wypłacalna i wykonuje wszelkie istniejące i wymagalne zobowiązania. Spółka informuje, że podejmie przewidziane prawem środki związane ze złożeniem wniosku o upadłość w złej wierze, w szczególności wystąpi o publikację odpowiedniego oświadczenia przez wnioskodawcę oraz zapłatę odszkodowania w razie poniesienia przez Spółkę szkody majątkowej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEWAG S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyspiańskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 18 449 63 60 | | +48 18 449 63 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@newag.pl | | www.newag.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7340009400 | | 490490757 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2015-09-04 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94