Trwa ładowanie...
d41tp9u
espi

NG2 - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (33/2011)

NG2 - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (33/2011)
Share
d41tp9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NG2 | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2011 z dnia 19 maja 2011 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 czerwca 2011 r. informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Pana Mariusza Gnycha o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatur dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej: - Pana Henryka Chojnackiego, - Pani Martyny Kupieckiej, - Pana Pawła Tamborskiego, - Pana Wojciecha Fenricha. do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 2011-2013. Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Życiorysy kandydatów do RN.pdf | CV - kandydatów do RN | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NG2 S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NG2 Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ng2@ng2.com.pl ng2.com.pl
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Mariusz Gnych Wiceprezes
2011-06-15 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tp9u

Podziel się opinią

Share
d41tp9u
d41tp9u