Trwa ładowanie...
d37rnrq
d37rnrq
Dom Maklerski BZ WBK

Nieudana próba przełamania 2851 - 2854 pkt

Istotnym wydarzeniem technicznym ostatnich sesji było z pewnością zanegowanie intradayowej bariery podażowej: 2831 – 2833 pkt. Co istotne w rejonie wymienionego zakresu przebiegała także linia szyi krótkoterminowej formacji odwróconej głowy z ramionami (widocznej na wykresie intradayowym).
Share
d37rnrq

Efektem przełamania tego dwuelementowego oporu był jak pamiętamy silny ruch cenowy, który w szybkim tempie dotarł do kolejnego węzła podażowego Fibonacciego: 2851 – 2854 pkt. Strefa została naruszona, jednak wyłamanie okazało się jedynie krótkotrwałym incydentem i nie przerodziło się w kolejne uderzenie popytu. Warto podkreślić, że dużo precyzyjniej zadziałał tutaj analogiczny obszar cenowy na WIG-u 20 (strefa: 2858 – 2863 pkt), gdyż właśnie w tym rejonie doszło do uformowania się lokalnego punktu zwrotnego.

Przypominam te wydarzenia, gdyż w przedpołudniowej fazie piątkowego handlu w/w zakresy cenowe w dalszym ciągu sprawowały istotne funkcje na wykresach (choć nadal zdecydowanie precyzyjniej działał zakres: 2858 – 2863 pkt na WIG-u 20). Tak więc po raz kolejny przedpołudniowe naruszenie strefy: 2851 – 2854 pkt na FW20M11 nie doprowadziło do wykrystalizowania się stabilnego ruchu wzrostowego. Czynnikiem, który w bardzo skuteczny sposób zaczął osłabiać popyt było jednak nagłe pogorszenie się nastrojów w Eurolandzie. Kontrakty powróciły zatem w okolice strefy: 2851 – 2854 pkt po czym ruch spadkowy przybrał zdecydowanie na sile. Warto podkreślić, że jego impet wyczerpał się dopiero w rejonie intradayowej zapory popytowej: 2835 – 2837 pkt.

 (fot. DM BZ WBK)
Źródło: (fot. DM BZ WBK)

W popołudniowej fazie handlu podaż nadal wykazywała się większą aktywnością, choć w samej końcówce sesji bykom udało się zainicjować niewielki ruch kontrujący. Ostatecznie zamknięcie czerwcowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie 2839 pkt (spadek o 0.14%).

d37rnrq

W moich zeszłotygodniowych opracowaniach wielokrotnie przewijał się temat dotyczący oceny poziomu wiarygodności bieżącej inicjatywy popytu. Jak wiadomo zaczęliśmy uzyskiwać tutaj trochę niejednoznaczne wskazania. Bykom na FW20M11 udało się bowiem przedrzeć ponad zakres: 2851 – 2854 pkt, co generalnie należało interpretować bardzo pozytywnie (nawet jako sygnał kupna). Analogiczna zapora podażowa na WIG-u 20 (strefa: 2858 – 2863 pkt) nie została jednak sforsowana i jak pamiętamy właśnie tutaj doszło do uformowania się lokalnego szczytu. Bardzo precyzyjnie działały także bariery podażowe na: S&P500 (1343 – 1345 pkt) i niemieckim DAX-ie. (7447 – 7450 pkt).

Z wykresu kontraktów wynika zatem, że w ubiegłym tygodniu doszło jedynie do naruszenia strefy: 2851 – 2854 pkt zbudowanej na bazie zniesienia 38.2%. Nie uzyskaliśmy tym samym wiarygodnego potwierdzenia zmiany nastawienia popytu (bardzo często za takie potwierdzenie uznaje się właśnie zanegowanie bariery podażowej Fibonacciego skonstruowanej na bazie zniesienia 38.2%).

Dzisiejsze otwarcie uplasuje się dodatkowo poniżej piątkowej ceny odniesienia. Gdy przygotowuję opracowanie dość silnie zniżkują bowiem kontrakty na amerykańskie indeksy wraz z rynkami azjatyckimi. Dodatkowo traci na wartości eurodolar i ropa (w sobotę agencja S&P obniżyła perspektywę ratingu Włoch do negatywnej ze stabilnej).

Warto zatem podkreślić, że w rejonie: 2822 – 2824 pkt plasuje się na wykresie stosunkowo istotna zapora popytowa (również kluczową rolę odgrywa tutaj zniesienie 61.8%). Jak widać przebiega także median line, co podwyższa wiarygodność strefy cenowej Fibonacciego. Zanegowanie skonstruowanego w ten sposób wsparcia pogorszyłoby krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu. Wydaje się, że kilka punktów poniżej poziomu 2822 pkt należałoby umiejscowić zlecenie zabezpieczające dla długich pozycji. W przypadku przełamania można by już także rozważyć sprzedaż kontraktów bądź poczekać z podjęciem działań sprzedażowych do momentu przełamania linii czerwonej (WLT) wraz z pomarańczową, dolną median line.

d37rnrq

W kontekście indeksu WIG20 musimy natomiast pamiętać o istotnej strefie wsparcia Fibonacciego: 2812 – 2820 pkt (w ostatnim okresie bardzo poprawnie spełniała na wykresie swoją funkcję). Jej obserwację powiązałbym na przykład z istotnym przedziałem wsparcia na DAX-ie: 7253 – 7263 pkt. Zanegowanie w/w stref powinno okazać się w miarę wiarygodnym sygnałem kontynuacji ruchu korekcyjnego.

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d37rnrq

Podziel się opinią

Share
d37rnrq
d37rnrq