Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

NORTH COAST - aneksy do umów kredytowych (20/2014)

NORTH COAST - aneksy do umów kredytowych (20/2014)
Share
datnvzo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NORTH COAST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | aneksy do umów kredytowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (?Emitent?) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) podpisane aneksy do umów dotyczące funkcjonowania kredytów w rachunkach bieżących (1,5 mln PLN + 9 mln PLN) oraz podpisane aneksy do umów kredytu zaliczka (3,5 mln PLN + 2 mln EUR) zawarte pomiędzy Bankiem a Emitentem oraz Bankiem i spółką zależną od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.(?Spółka?). Na podstawie aneksów wydłużone zostały okresy wykorzystania i terminy spłaty kredytów funkcjonujących w rachunkach bieżących do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Wydłużone zostały również okresy wykorzystania kredytów zaliczka do dnia 30 kwietnia 2015 roku a ostateczne terminy spłaty wyznaczone zostały na dzień nie późniejszy niż 11 sierpnia 2015 roku. Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i Spółką wynosi 24,2 mln PLN. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COAST Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
022 7383150 022 7383159
(telefon) (fax)
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
(e-mail) (www)
5260205055 010565527
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo