Trwa ładowanie...
d3x4ng3

NOTORIA SERWIS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (4/2015) - EBI

NOTORIA SERWIS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (4/2015)

Share
d3x4ng3
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis S.A. informuje, iż otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 marca 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000,00 złotych i dzieli się na 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda: - 500.000 akcji serii A, - 1 akcja serii B, - 499.999 akcji serii C, - 50.000 akcji serii D. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ng3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Artur Sierant Prezes Zarządu
Joanna Żukowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ng3

Podziel się opinią

Share
d3x4ng3
d3x4ng3