Trwa ładowanie...
dm604hu
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza ...

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza (39/2012)
Share
dm604hu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Grażyny Szymanek następującej treści: "Zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2012 roku kupiłam na własny rachunek 53 200 akcji serii A spółki Notoria Serwis S.A. Przed tą transakcją posiadałam 1.000 akcji spółki Notoria Serwis S.A. zapewniających 1.000 głosów, co stanowiło 0,1% kapitału zakładowego oraz 0,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji kupna posiadam 54.200 akcji spółki Notoria Serwis S.A. zapewniających 54.200 głosów, co daje 5,42% kapitału zakładowego oraz 5,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
(22) 654 22 45 (22) 654 22 46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)
dm604hu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2012-08-08 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm604hu

Podziel się opinią

Share
dm604hu
dm604hu