Trwa ładowanie...
d3odjed
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza ...

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza (38/2012)
Share
d3odjed
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2012
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zakupie przez Pana Wiesława Krasuskiego w dniu 7 sierpnia 2012 roku w transakcji poza alternatywnym rynkiem obrotu 150.000 sztuk akcji serii A Emitenta, uprawniających do 150.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. W wyniku tej transakcji Pan Wiesław Krasuski osiągnął próg 15,0 proc. kapitału zakładowego oraz 15,0 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Notoria Serwis S.A. Przed dniem transakcji Pan Wiesław Krasuski nie posiadał akcji Emitenta. W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Wiesław Krasuski nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
(22) 654 22 45 (22) 654 22 46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)
d3odjed

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2012-08-08 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3odjed

Podziel się opinią

Share
d3odjed
d3odjed