Trwa ładowanie...
dd7ocax
dd7ocax
espi

NOVITA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Novity S.A.w dniu 28.06.2111r. wraz z projektami uchwał (14/11)

NOVITA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Novity S.A.w dniu 28.06.2111r. wraz z projektami uchwał (14/11)
Share
dd7ocax
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 11
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Novity S.A.w dniu 28.06.2111r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Novity s.A. podaje w załączeniu treść: 1)ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. w dniu 28.06.2011 r., 2)treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. w dniu 28.06.2011r. Podstawa prawna- par.38 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
rb11141.pdf treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
rb11142.pdf proponowana treść uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2011-05-27 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd7ocax

Podziel się opinią

Share
dd7ocax
dd7ocax