Trwa ładowanie...
d49qrle

NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz 11 miesięcy 2012 roku (41...

NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz 11 miesięcy 2012 roku (41/12)

Share
d49qrle

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 12 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz 11 miesięcy 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITA informuje, że w miesiącu listopadzie 2012 roku Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe: - przychody ze sprzedaży ogółem - 7 639 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 1 319 tys. zł, - zysk brutto - 1 291 tys. zł, - zysk netto - 965 tys. zł. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 XII b.r. oddalającym apelację ZUS Oddz. w Zielonej Górze z dnia 7 III 2012 roku w sprawie naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu bonów świątecznych, w wynikach finansowych miesiąca XI b.r. uwzględniono rozwiązanie utworzonej na okolicznośc sporu, rezerwy w wysokości ca 420 tys. zł. W wyniku realizacji zadań ekonomiczno - finansowych w miesiącu XI 2012 roku uzyskane za 11 miesięcy bieżacego roku ukształtowały się jak niżej: - przychody ze sprzedaży ogółem - 83 023 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 7 580 tys. zł, - zysk brutto - 7 273 tys. zł, - zysk netto - 5 834 tys. zł. W porównaniu do wyników za 11 miesięcy roku ubiegłego wyniki
za 11 miesięcy 2012 roku wykazują: - przychody ze sprzedaży ogółem - 92,2%, - zysk z działalności operacyjnej - 105,8%, - zysk brutto - 115,2%, - zysk netto - 116,2%. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

| | | NOVITA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dekoracyjna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 68 456 12 01 | | 68 456 13 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2012-12-13 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

Podziel się opinią

Share
d49qrle
d49qrle