Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

NOVITA - Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki za miesiąc marzec oraz I kwartał 2011r. (11/11)

NOVITA - Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki za miesiąc marzec oraz I kwartał 2011r. (11/11)
Share
d1ob4oj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 11
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki za miesiąc marzec oraz I kwartał 2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITA informuje, że w miesiącu marcu 2011 roku Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe:-przychody ze sprzedaży ogółem-7 557 tys. zł,-zysk z działalności operacyjnej - 427 tys. zł.-zysk brutto - 344 tys. zł,-zysk netto - 311 tys. zł.W wyniku realizacji zadań ekonomiczno - finansowych w miesiącu III 2011 roku, uzyskane za I kwartał 2011 roku wyniki Spółki ukształtowały się jak niżej:-przychody ze sprzedaży ogółem- 19 833 tys. zł,-zysk z działalności operacyjnej - 1 268 tys. zł.-zysk brutto - 1 091 tys. zł,-zysk netto - 873 tys. zł.W porównaniu do wyników za I kwartał roku ubiegłego powyższe wyniki stanowią:-przychody ze sprzedaży ogółem- 112,0 %-zysk z działalności operacyjnej - 192,3 %.-zysk brutto - 139,8 %-zysk netto - 136,1 %

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2011-04-20 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj