Trwa ładowanie...
d300d2q

NOWAGALA - Informacja o wycofaniu się z planów inwestycyjnych w Mołdawii (177/2010)

NOWAGALA - Informacja o wycofaniu się z planów inwestycyjnych w Mołdawii (177/2010)

Share
d300d2q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 177 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Informacja o wycofaniu się z planów inwestycyjnych w Mołdawii
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji dotyczących planowanej inwestycji w Mołdawii (przekazywanych do wiadomości publicznej w raportach bieżących 259/2009 oraz 264/2009) Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA, podaje do publicznej informacji, iż w dniu dzisiejszym złożył wypowiedzenie listu intencyjnego ("Term Sheet") dotyczący zakupu i objęcia udziałów w mołdawskiej spółce produkcyjnej. Powyższe oznacza, że emitent ostatecznie wycofał się z planów inwestycji na terenie Mołdawii. Decyzję podjęto mając na uwadze niepewność dotyczącą rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie, włączywszy w to Rumunię i Ukrainę, które miały być docelowymi rynkami sprzedaży dla nowej spółki. Ponadto planowany projekt okazał się bardziej złożony i wymagający większych nakładów inwestycyjnych niż to pierwotnie zakładano.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d300d2q

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Paweł Górnicki Wiceprezes Zarządu
2010-12-21 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d300d2q

Podziel się opinią

Share
d300d2q
d300d2q