Trwa ładowanie...
dhxo594
espi

NOWAGALA - Projekty uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza (28/2012)

NOWAGALA - Projekty uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza (28/2012)
Share
dhxo594
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Projekty uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje o otrzymaniu od Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłoszenia projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia, tj. uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 r. Otrzymany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został załączony do niniejszego raportu i opublikowany na naszej stronie internetowej www.nowa-gala.com.pl. Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu RB201228-Wniosek Ceramika Nowa Gala S.A. 10.04.2012.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200 Końskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ceramiczna 1
(ulica) (numer)
041 39 01 100 041 39 01 102
(telefon) (fax)
info@nowa-gala.com.pl www.nowa-gala.com.pl
(e-mail) (www)
658-10-02-540 290556362
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Paweł Górnicki Wiceprezes zarządu
2012-04-10 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxo594

Podziel się opinią

Share
dhxo594
dhxo594