Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

NTT SYSTEM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (14/2013)

NTT SYSTEM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (14/2013)
Share
d1y0k8r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynęła do Emitenta uchwała Rady Nadzorczej NTT System S.A. nr 1/06/06/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego NTT System S.A. za 2013 r. W myśl wyżej wymienionej uchwały Rada Nadzorcza, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego NTT System S.A. oraz dokonania śródrocznego przeglądu za 2013 r., spółkę REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1. Spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101. Jednocześnie Zarząd NTT System S.A. informuje, iż Spółka NTT System S.A. korzystała już z usług firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego
akcji serii C oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. za lata 2005-2008, 2010-2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za lata 2007-2008, 2010-2011. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków ich uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trakt Brzeski 89
(ulica) (numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon) (fax)
inwestor@ntt.pl www.ntt.pl
(e-mail) (www)
113-25-18-415 15854360
(NIP) (REGON)
d1y0k8r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2013-06-07 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r