Trwa ładowanie...
d1x8vce
espi

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (11/2013)

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (11/2013)

Share
d1x8vce
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
NWAI Dom Maklerski S.A. ("Emitent") zgodnie z otrzymanymi w dniu 26 lipca 2013 r. w trybie art. 160 ust. 1 w zw. z art. 161a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, ze zmianami) jednobrzmiącymi zawiadomieniami od Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Emitenta przekazuje do wiadomości treść informacji o transakcji nabycia akcji na okaziciela spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Załączniki
Plik Opis
Mateusz Walczak.pdf Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Prezesa Zarządu Emitenta Mateusza Walczaka
Łukasz Knap.pdf Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta Łukasza Knap
Łukasz Gerbszt.pdf Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta Łukasza Gerbszt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x8vce

| | | NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NWAI DOM MAKLERSKI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-357 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowy Świat | | 64 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 201 97 50 | | 22 201 97 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | company@nwai.pl | | www.nwai.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252423576 | | 141338474 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu
2013-07-26 Paweł Polaczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x8vce

Podziel się opinią

Share
d1x8vce
d1x8vce