Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. (12/2013)

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. (12/2013)
Share
d3zorcq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, iż 26 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od New World Holding S.A., iż w wyniku transakcji na podstawie umowy cywilnoprawnej z 15 oraz 22 lipca 2013 r. zbył 17.169 akcji Emitenta. Tym samym New World Holding S.A. zmniejszył stan posiadania akcji do 54,98 proc. udziału w kapitale akcyjnym Emitenta i jednocześnie ogólnej liczbie głosów na WZA. Jednocześnie New World Holding poinformował, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zmniejszyć stanu posiadania akcji NWAI Domu Maklerskiego S.A.
Załączniki
Plik Opis
NWH.pdf Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez New World Holding S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NWAI DOM MAKLERSKI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-357 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 64
(ulica) (numer)
22 201 97 50 22 201 97 51
(telefon) (fax)
company@nwai.pl www.nwai.pl
(e-mail) (www)
5252423576 141338474
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu
2013-07-26 Paweł Polaczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq