Trwa ładowanie...
d1cg7cw

Odpisy Banku Pekao spadły o 15% r/r w ub. roku

Warszawa, 11.02.2015  (ISBnews)  - Wynik z odpisów Banku Pekao wyniósł  559,6 mln zł w 2014 roku i był niższy o 98,9 mln zł tj. 15,0% niż w 2013 r., podał bank.

Share
d1cg7cw

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 6,8% i była lepsza o 0,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2013 r.

Razem finansowanie działalności klientów na koniec grudnia 2014 r. wyniosło 121 192,8 mln zł i było wyższe o 10,6% niż na koniec 2013 r.

Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 49 264,0 mln zł i były wyższe o 10,8% r/r.

d1cg7cw

"Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 r., stanowi jedynie 4,3% całego portfela kredytowego banku" - czytamy także.

Wartość złotowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2014 roku wyniosła blisko 6,8 mld zł i była o wyższa niż w 2013 roku. Udział banku w rynku kredytów hipotecznych na koniec 2014 roku wyniósł blisko 18% (wg wolumenu), notując wzrost w porównaniu do końca 2013 roku.

"W strukturze walutowej należności od klientów dominują należności w złotych, których udział na koniec grudnia 2014 r. wyniósł 82,5%. W należnościach w walutach obcych największy udział miały należności w EUR (59,6%), CHF (24,2%) oraz USD (15,6%)" - napisano w raporcie.

Kredyty korporacyjne wyniosły 71 928,8 mln zł i były wyższe o 10,5% niż na koniec 2013 r.

d1cg7cw

Relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88,8% na koniec grudnia 2014 r. Pozwala to, w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy, podkreśla instytucja.

Zobowiązania wobec klientów grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 129 466,0 mln zł i były wyższe o 6 605,6 mln zł tj. 5,4% niż na koniec 2013 r., pomimo obniżenia o 6 122,5 mln zł zobowiązań wobec OFE w związku z reformą systemu emerytalnego wprowadzoną w I kwartale 2014 r.

Depozyty detaliczne na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 55 934,6 mln zł i były wyższe o 8,8% w porównaniu z końcem 2013 r.

(ISBnews)

d1cg7cw

Podziel się opinią

Share
d1cg7cw
d1cg7cw