Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

- Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. (15/2014)

- Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. (15/2014)
Share
d3cr21b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 maja 2014 r. odwołało z Rady Nadzorczej pana Piotra Kalamana. W związku z powyższym w życie weszła uchwała Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2014 r. (rb 13/2014) o powołaniu pana Piotra Kalamana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem odwołania go przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z funkcji członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej panią Sylwię Rybicką. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej upływa 8.03.2016 r. Pani Sylwia Rybicka jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Posiada tytuł magistra ekonomii. Od czerwca 1998 do stycznia 2012 roku związana była z funduszami inwestycyjnymi, pełniąc w latach 2001 - 2011 funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Północnego S.A. oraz w latach 2003 - 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. - Komplementariusza zarządzającego spółką
CARESBAC SEAF Polska sp. z o.o. S.K.A. (obecnie EECP I s.a.r.l.). Od maja 2009 r. do była członkiem Zarządu Symbio Polska S.A., pełniąc w latach 2010-2014 funkcję Prezesa Zarządu. Przez wiele lat pełniła funkcje członka rad nadzorczych spółek z branży spożywczej w tym w latach 2003 - 2009 roku - członka Rady Nadzorczej SYMBIO Polska S.A. Ponadto w latach 2001- 2010 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Matras S.A. Pani Sylwia Rybicka posiada wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie finansów, zarządzania i marketingu ugruntowane również szeregiem szkoleń. Jej ojczystym językiem jest język polski, poza tym posługuje się także językiem angielskim i rosyjskim a także zna podstawy języka niemieckiego i hiszpańskiego. Poza Emitentem pani Sylwia Rybicka nie prowadzi działalności o istotnym dla emitenta znaczeniu. W ciągu ostatnich 3 lat pani Sylwia Rybicka pełniła funkcje: Prezes Zarządu SYMBIO-Polska S.A. od 01.01.2010 do 31.01.2014, Wiceprezes Zarządu SEAF-Polska sp. z o.o. od 12.04.2002 do 31.01.2012 r.
Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pani Sylwia Rybicka pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - 28.09.2011 - likwidacja Funduszu Północnego S.A. - Prezes Zarządu oraz Likwidator Spółki. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Kalaman Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b