Trwa ładowanie...
drc5bn7

Oferta publiczna akcji HydroPhi rusza dziś, spółka chce pozyskać 3 mln zł

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane HydroPhi Technologies Europe rusza dziś i zakończy się 16 grudnia. Spółka zaoferuje w ramach oferty publicznej bez prawa poboru 10 mln akcji serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł, wynika z opublikowane memorandum informacyjnego.

Share
drc5bn7

"Na podstawie niniejszego memorandum informacyjnego oferowanych jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HydroPhi Technologies Europe spółka akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zamiarem emitenta jest wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect nie więcej niż 10.000.000 akcji serii D emitenta" - czytamy w materiale.

Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,30 zł za każdą akcję, podano także.

Zapisy na 10 mln akcji serii D rozpoczynają się 2 grudnia i potrwają do 16 grudnia, zaś na 17 grudnia zaplanowany jest przydział akcji.

Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 16.667 akcji oferowanych, a łącznie wszystkie złożone zapisy nie mogą opiewać na więcej, niż liczba akcji oferowanych.

drc5bn7

Oferta publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferującym jest Dom Maklerski WDM, zapisy na akcje będą przyjmowane w punktach Domu Maklerskiego BOŚ.

"Emitent spodziewa się pozyskania w ramach oferty publicznej, w przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji, środków pieniężnych w łącznej wysokości brutto ok. 3,00 mln zł" - czytamy w memorandum.

Środki pozyskane w ramach oferty publicznej akcji serii D zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju, tj. na rozpoczęcie oraz dalsze zwiększanie wolumenu sprzedaży i wdrożeń technologii HydroPlant na rynku krajowym, a w dalszej kolejności na pozostałych europejskich rynkach oraz na pokrycie kosztów związanych z ofertą publiczną.

drc5bn7

"Środki pozyskane w ramach oferty publicznej zostaną przeznaczone w następujący sposób:

- ok. 90% pozyskanych środków (tj. maksymalnie ok. 2,70 mln zł) zostanie przeznaczone na realizacje działalności w zakresie komercjalizacji technologii HydroPlant poprzez ich udostępnienie spółce zależnej emitenta, firmie HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o.,

- ok. 10% pozyskanych środków (tj. maksymalnie ok. 0,30 mln zł) zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ofertą publiczną.

W przypadku pozyskania w ramach oferty publicznej akcji serii D niższej od zakładanej wysokości środków (tj. niższej niż ok. 3,00 mln zł), spółka zmniejszy proporcjonalnie wartości środków przeznaczonych na poszczególne cele emisyjne" - czytamy także.

drc5bn7

Przychody HydroPhi w I-III kw. 2014 r. wyniosły 388,63 mln zł wobec 1.645,94 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 332,39 mln zł wobec 29,48 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto sięgnęła 327,95 mln zł wobec 16,56 mln zł zysku netto rok wcześniej.

HydroPhi Technologies Europe to polska spółka-córka notowanego na OTC Markets w USA HydroPhi Technologies Group, Inc.

Spółka HydroPhi Technologies Group, Inc. (HPTG), notowana na rynku OTC Markets w USA, specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu systemów produkcji paliwa wodorowego wykorzystujących elektrolizę wody. Technologia HydroPhi - HydroPlant - nie jest oparta na ogniwach paliwowych oraz nie jest alternatywą wodorową dla tradycyjnych paliw węglowodorowych.

(ISBnews)

drc5bn7

Podziel się opinią

Share
drc5bn7
drc5bn7