Trwa ładowanie...
d41z4uk
espi

ONE-2-ONE S.A. - Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu (13/2011)

ONE-2-ONE S.A. - Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu (13/2011)
Share
d41z4uk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka One-2-One S.A. informuje, że dnia 14 czerwca 2011 pełnomocnikom Spółki została doręczona decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540) nakładająca na Spółkę karę pieniężną w wysokości 7.893.997 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) za urządzenie gry hazardowej bez zezwolenia. Toczące się postępowanie dotyczy konkursu SMS'owego "Sylwester w Dwójce 2009". Decyzja Urzędu Celnego nie jest ostateczna i Spółce służy prawo odwołania się od niej, a jednocześnie, do czasu wyczerpania drogi prawnej, na Spółce nie ciąży obowiązek uiszczenia nałożonej kary. Zarząd spółki One-2-One S.A. nie zgadza się z interpretacją oraz decyzją Urzędu Celnego w Poznaniu i niezwłocznie złoży odwołanie do Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w celu ochrony interesów spółki oraz jej akcjonariuszy. O dalszych krokach prawnych Spółka będzie
informować akcjonariuszy w trakcie postępu procesu odwoławczego na swojej stronie www oraz w bieżących komunikatach giełdowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-111 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rakoniewicka 20
(ulica) (numer)
061 831 60 00 061 831 60 99
(telefon) (fax)
info@o-2-o.pl www.one-2-one.pl
(e-mail) (www)
779-21-52-320 634196995
(NIP) (REGON)
d41z4uk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu Piotr Majchrzak
2011-06-15 Tomasz Długiewicz Wiceprezes Zarządu Tomasz Długiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41z4uk

Podziel się opinią

Share
d41z4uk
d41z4uk