Trwa ładowanie...
d14uoie

ONE-2-ONE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych (2/2012)

ONE-2-ONE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych (2/2012)

Share
d14uoie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu oświadcza, że w 2012 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: - Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2012 r. ? 15 maja 2012 r. - Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2012 r. ? 14 listopada 2012 r. - Raport roczny jednostkowy za 2011 r. ? 20 marca 2012 r. - Raport roczny skonsolidowany za 2011 r. ? 20 marca 2012 r. - Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2012 r. ? 31 sierpnia 2012 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r., a także na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV
kwartał 2011 r. Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-111 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rakoniewicka | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 831 60 00 | | 061 831 60 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@o-2-o.pl | | www.one-2-one.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Hanna Staszak Prokurent Hanna Staszak
2012-01-31 Tomasz Długiewicz Wiceprezes Zarządu Tomasz Długiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

Podziel się opinią

Share
d14uoie
d14uoie