Trwa ładowanie...
d11mzwj
espi

ONERAY INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach (1/2012)

ONERAY INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach (1/2012)

Share
d11mzwj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
ONERAY INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd OneRay Investment S.A. informuje o otrzymanym w dniu 30.01.2012r. zawiadomieniu o transakcjach na akcjach Spółki od Dariusza Kucharskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w którym zawiadamia, iż w dniu 21 października 2011 spółka Surfland Systemy Komputerowe SA z Wrocławia, dokonała kupna 2.100 (dwóch tysięcy stu) sztuk akcji OneRay Investment S.A. na łączną wartość 190,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt), tj. po średnim kursie 0,09 zł za akcję. Transakcje kupna zostały zawarte podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

| | | ONERAY INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ONERAY INVESTMENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-680 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Braniborska | | 44-52 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 78 02 900 | | (71) 3582811 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oneray@oneray.pl | | www.oneray.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-17-48-521 | | 020887909 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11mzwj

Podziel się opinią

Share
d11mzwj
d11mzwj