Trwa ładowanie...
d10b7rp
d10b7rp

Open Finance wyemituje do 20 mln akcji z pp w ramach SPO wartego do 35 mln zł

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Open Finance w ramach wtórnej oferty publicznej (SPO) wartej do 35 mln zł wyemituje do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, podała spółka. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d10b7rp

"Podwyższenie kapitału zakładowego emitenta planowane jest o kwotę nie niższą niż 1 gr oraz nie wyższą niż 200 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 20 000 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr każda" - czytamy w komunikacie.

Akcje nowej emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Mogą one zostać opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

"Akcjonariuszom spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji, przy czym za każdą 1 akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji" - czytamy dalej.

d10b7rp

Ostateczna liczba akcji nowej emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na akcje nowej emisji w wykonaniu prawa poboru zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby praw poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy, przez współczynnik, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy prawo poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na akcje nowej emisji.

W przypadku, gdy akcje nowej emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te będą uczestniczyć w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, podano także.

Open Finance poinformował w lipcu, że podjął decyzję o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO) w kwocie nie wyższej niż 35 mln zł, skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)

d10b7rp

Podziel się opinią

Share
d10b7rp
d10b7rp