Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (19/2013)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (19/2013)
Share
d3cr21b
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-09-30
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-09-30
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Uczestnik funduszu może złożyć żądanie wykupu certyfikatów w domu maklerskim w którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są certyfikaty inwestycyjne. xxx xxx
Działając w imieniu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") informujemy, że następnym po dniu 28 czerwca 2013 roku dniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego będzie dzień 30 września 2013 roku. Zgodnie z art.19 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu, uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie wcześniej niż 1 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,w którym przypada dzień wykupu, i nie później niż 15 dnia miesiąca, w którym przypada dzień wykupu. Żądania wykupu związane z dniem wykupu przypadającym na dzień 30 września 2013 roku będą mogły być składane w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września 2013 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów Funduszu w domu maklerskim, w którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-07-24
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-124 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO ONZ 1
(ulica) ( numer)
22 379 11 10 22 379 11 12
(telefon) (fax) (e-mail)
1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d3cr21b

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-07-24 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski
2013-07-24 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b