Trwa ładowanie...
d3ppzqm

Opolski samorząd kupuje udziały Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Za kwotę 2,1 mln złotych opolski samorząd kupuje udziały Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (ORFPK). Po tej operacji staniemy się dominującym wspólnikiem spółki - powiedział członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza PAP we wtorek.

Share
d3ppzqm

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 r. Jego celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału oferowanego przez banki i inne instytucje finansowe. ORFPK prowadzi działalność poręczycielską, udziela poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we wszystkich sektorach gospodarki na terenie województwa opolskiego.

Opolski samorząd kupuje udziały w ORFPK od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) w Opolu. Do tej pory udziałowcami Funduszu, którego kapitał zakładowy wynosi 4,7 mln złotych, jest województwo opolskie (1 mln zł), Bank Gospodarstwa Krajowego (2,3 mln zł), WFOŚ w Opolu (1,4 mln zł) oraz powiat Strzelce Opolskie (50 tys. zł).

"Województwo opolskie posiada tysiąc udziałów uprzywilejowanych co do prawa głosu o wartości nominalnej tysiąc zł każdy, dzięki czemu na zgromadzeniu wspólników ma trzy tysiące głosów z ogólnej ich liczby 6.865. Kupujemy 1.415 nieuprzywilejowanych co do głosu udziałów w Spółce o nominalnej wartości tysiąca zł każdy, za łączną cenę 2.074.543,59 zł. W wyniku tej transakcji samorząd stanie się dominującym Wspólnikiem Spółki, posiadając bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników" - wyjaśnia Ogłaza.

d3ppzqm

Według wicemarszałka, przejęcie udziałów pozwoli samorządowi na lepsze wykorzystanie środków w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest także decyzja władz regionu o utworzeniu jednoosobowej spółki samorządu - Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju. "Stworzenie ORFR to był pierwszy krok w uporządkowaniu narzędzi służących samorządowi we wspieraniu gospodarki w regionie. W przyszłości, gdy przepisy już na to pozwolą, nie wykluczamy połączenia obydwu funduszy w całość" - powiedział Ogłaza.

Do zadań Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych należy także poręczanie pożyczek oraz kredytów obrotowych, jak i inwestycyjnych - w tym kredytów przeznaczanych na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. Pomaga w wyborze odpowiedniego banku lub innej instytucji finansowej, która sfinansuje potrzeby firmy. Wspiera również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą (start-up) w uzyskaniu finansowania i jego poręczenia. Działalność poręczeniowa ORFPK Sp. z o.o. prowadzona jest z wykorzystaniem kapitałów własnych oraz środków pochodzących z funduszy unijnych. Fundusz współpracuje z bankami, funduszami pożyczkowymi oraz firmami leasingowymi.

d3ppzqm

Podziel się opinią

Share
d3ppzqm
d3ppzqm