Trwa ładowanie...
d3ll36a
14-06-2016 17:25

Opolskie/ Maleje zadłużenie samorządu województwa

Ok. 182,5 mln zł wyniosło na koniec ub. roku zadłużenie woj. opolskiego - od 2011 r. zmalało ono o blisko 72 mln zł. We wtorek radni sejmiku woj. opolskiego udzielili tamtejszemu zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu 2015 r.

Share
d3ll36a

Z relacji biura prasowego urzędu marszałkowskiego woj. opolskiego wynika, że ubiegłoroczną nadwyżkę budżetową przekraczającą 33,5 mln zł, przeznaczono m.in. na spłatę zaciągniętych obligacji (obligacje stanowią całość zadłużenia tego regionu).

Skarbnik województwa Stanisław Mazur sprawozdawał, że wykonane w ubiegłorocznym budżecie dochody - 425 mln zł - wyniosły 98,3 proc. zakładanego planu, a wydatki w kwocie 391,5 mln zł oznaczały 95,8 proc. planu. Dzięki przeznaczeniu m.in. części nadwyżki nad wykup obligacji dług województwa, który w szczytowym 2011 r. wyniósł 254 mln zł, spadł o prawie 72 mln zł, czyli o 28,3 proc., a koszt jego obsługi zmniejszył się o 6,6 mln zł.

Według samorządu realizacja dochodów o 1,7 proc. poniżej planu była wynikiem mniejszych niż zaplanowano wpływów środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (PROW) oraz dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych z UE, w tym: środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie Pomocy Technicznych i na wkład krajowy.

Natomiast niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z nierozdysponowania 1,7 mln zł rezerw, oszczędności w ramach wydatków administracyjnych i niewykonania zaplanowanych wydatków środków europejskich (głównie w ramach programu Kapitał Ludzki i Pomocy Technicznej PROW i RPO 2014-2020). Niepełne wykonanie wydatków majątkowych wynikało głównie z niepełnego wykonania wydatków w projektów konkursowych poprzedniego RPO oraz z oszczędności na zdaniach z zakresu ochrony gruntów rolnych i gospodarki nieruchomościami i gruntami.

d3ll36a

Marszałek województwa Andrzej Buła wśród sukcesów wymieniał zrealizowane inwestycje drogowe, unormowanie sytuacji finansowej w instytucjach kultury, oddłużenie Teatru im. Kochanowskiego oraz Filharmonii Opolskiej. Brak zbilansowania wpływów z wydatkami wyjaśniał m.in. oszczędnościami na przetargach, a także brakiem niektórych aktów prawnych.

Występujący w imieniu koalicji radny Zbigniew Ziółko (PO) wśród wydatków majątkowych (wyniosły 26,7 proc. wszystkich wydatków), wyróżnił odkupienie od Wałbrzycha 4 proc. udziałów w spółce Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest Park", dzięki czemu woj. opolskie zostało drugim jej udziałowcem (ponad 4 proc.; Skarb Państwa ma ponad 80 proc.).

Ziółko zaakcentował, że wobec poprzedniego roku poprawiła się sytuacja jednostek finansowanych z budżetu, ale także wyniki instytucji kultury, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz instytucji ochrony zdrowia (łączny zysk instytucji opieki zdrowotnej to 4,5 mln zł, z wyjątkiem Opolskiego Centrum Onkologii które zanotowało stratę ponad 3 mln zł).

Przewodniczący sejmiku Norbert Krajczy (PSL) wskazał na problem niezapłaconych nadwykonań - przekładających się na stratę Opolskiego Centrum Onkologii, ale i na obecną sytuację wszystkich jednostek. W całym regionie z tego tytułu zabraknie kwoty ok. 100 mln zł. "Stoimy pod ścianą. Samorządy mają wykupić dodatkowe usługi zdrowotne, ale nie mają na to pieniędzy. We wrześniu może się skończyć płynność finansowa jednostek ochrony zdrowia" - mówił Krajczy.

d3ll36a

Sprawozdanie zarządu woj. opolskiego z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowały komisje sejmiku; pozytywna też była opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Według biura prasowego urzędu marszałkowskiego opozycyjny klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że nie będzie recenzował sprawozdania, każdy radny miał głosować w zgodzie ze swoim sumieniem.

Ostatecznie radni udzielili absolutorium zarządowi 22 głosami, przy trzech przeciwnymi i jednym wstrzymującym się.

We wtorek radni sejmiku przyjęli też Program Opieki na Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019. W rejestrze tamtejszych zabytkowych nieruchomości znajduje się 3087 obiektów, z których większość wymaga nakładów. Na szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe (także parki i szlaki turystyczno-przyrodnicze) w obecnym Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Opolskiego oraz Programie Transgranicznym Polska-Czechy przewidziano ok. 16,6 mln euro.

W sejmiku woj. opolskiego koalicję tworzą kluby PO, PSL i Mniejszości Niemieckiej; opozycją jest PiS.

d3ll36a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ll36a
d3ll36a